RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”.
Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę.
Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe.
Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), czyli rozporządzeniem, które zapewnia mieszkańcom Unii Europejskiej jednolitą ochronę ich danych osobowych.

Prosimy zapoznać się z informacjami, kiedy i dlaczego przetwarzamy dane oraz jak realizujemy prawa osób, których dane dotyczą.


➢ Harpyie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Narost 40A, 74-500 Chojna będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.
➢ W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu biuro@harpyie.pl. Przyjmiemy Pani/Pana dyspozycję, np. gdy będzie Pani/Pan chciał/a zmienić dane osobowe lub skorzystać z praw, które zapewniają przepisy RODO.
➢ Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.
➢ Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
- osoby upoważniane przez administratora – będą to pracownicy i współpracownicyadministratora, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki służbowe,
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień, - inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.
➢ Podanie nam danych jest dobrowolne.
➢ Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez 5 lat do końca roku obrachunkowego, czyli maksymalnie prawie 6 lat (wynika to z przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych).
➢ Gwarantujemy osobom, których dane dotyczą wszystkie prawa, które wynikają z przepisów RODO. Może Pani/Pan:
- mieć wgląd w swoje dane i je sprostować,
- złożyć dyspozycję, abyśmy usunęli dane lub ograniczyli ich przetwarzanie,
- wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- uzyskać kopię Pani/Pana danych,
- przenieść dane do innego administratora danych,
- wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
➢ Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
➢ Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.